Werk- en geld-opstellingen

Het woord familieopstellingen kan de indruk wekken dat het een methode is die vooral of uitsluitend geschikt is voor het oplossen van problemen met familieleden. Dat is echter niet het geval. Het woord familie in familieopstellingen verwijst namelijk niet naar de aard van de problemen die zich kunnen voordoen, maar naar de diepere oorzaak daarvan.

Bert Hellinger heeft ontdekt dat de diepere oorzaak van hardnekkige problemen waar we in ons leven tegen aan lopen vaak een onbewuste verstrikking met het lot of de schuld van een lid uit de familie van herkomst is. In een familieopstelling wordt zo’n onbewuste verstrikking met het lid van de familie van herkomst door middel van een opstelling met representanten zichtbaar gemaakt. Het onder ogen zien en aanvaarden van dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is blijkt keer op keer een diep helende werking te hebben.

Een onbewuste verstrikking kan tot uiting komen in relatieproblemen, maar ook in problemen rondom werk en/of geld. Uit loyaliteit met onze ouders of grootouders apen we hen soms onbewust na, bijvoorbeeld door keer op keer onze baan te verliezen, niet het werk te doen waar ons hart ligt, werk te doen wat slecht of niet betaald wordt, minder geld te verdienen dan we nodig hebben om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, schulden te maken door het geld dat we hebben over de balk te smijten of ons geld te vergokken.

Bij werk- en geldopstellingen kunnen we naast een representant voor de client ook een representant voor werk en/of geld opstellen. Vaak blijkt dan dat werk of geld verbonden is met het lot of de schuld van een lid van de familie van herkomst, dat verzwegen, niet gezien of niet geacht is. Bijvoorbeeld met de financiële problemen van een grootmoeder, die door haar man verlaten is en altijd te weinig geld had om voor de kinderen te zorgen. Of de niet-geachte prijs, die een vader omwille van zijn vrouw betaald heeft door het werk waar zijn hart lag op te geven.

Ik heb de werksituatie en de financiële situatie van mensen na opstellingen geleidelijk of snel zien verbeteren. Een werk- en/of geldopstellingen leidt echter niet per definitie tot leuker werk en/of meer geld. Soms gaat een opstelling in essentie om het aanvaarden van het eigen levenslot. En dat heeft dan een helende werking op zielsniveau.

Wil je een uitdaging op het gebied van werk of geld door middel van een opstelling onderzoeken? 

Meld je dan aan voor een workshop met opstellingen. 

Dat kan per e-mail naar info@arjanverschuur.nl. Deelname kost € 121 (€ 100 + 21% BTW) als je een opstelling wilt laten doen en € 30,25 (€ 25 + 21% BTW) wanneer je alleen als representant wilt deelnemen.

Data: zie agenda.