WELKOM!

Mijn naam is Arjan Verschuur. Ik ben opgeleid als arbeidssocioloog, werkte bijna 20 jaar als procesbegeleider en projectmanager voor non-profit organisaties, schreef en zong jarenlang Nederlandstalige luisterliedjes en heb een speciale passie voor persoonlijke ontwikkeling, waar ik vanaf 2014 mijn werk van heb gemaakt. Daarnaast geniet ik van het vaderschap van vier prachtige kinderen, het samen zijn met mijn vrouw Joyce Hellendoorn en het samen wonen en leven op Hof van Moeder Aarde, een kleinschalige duurzame woon-werk gemeenschap in de Achterhoek. Ik was bovendien initiatiefnemer van het Wildeman Festival en daaruit is Mannenhart ontstaan, een community van mannen die jongens en mannen in elke levensfase ruimte en steun bieden om in vrijheid te ontwikkelen wie zij in wezen zijn.

PASSIE VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling is ontstaan door de diepgaande transformatieprocessen die ik in mijn eigen leven heb doorgemaakt. Transformatieprocessen die in gang werden gezet door een combinatie van verlangens van binnenuit en ingrijpende veranderingen van buitenaf. Bijvoorbeeld het verlangen om vader te worden en het op relatief jonge leeftijd (39) overlijden van mijn eerste vrouw. Het eerste heeft mijn persoonlijke ontwikkeling in beweging gebracht. Dat laatste in een stroomversnelling.

MIJN KLANTEN

Ik werk graag voor en met mensen die zich verder willen ontwikkelen. Mannen en vrouwen die het lef hebben om de avontuurlijke reis naar binnen te maken om zich te verbinden met delen van zichzelf die ze onbewust onderdrukt of buitengesloten hebben of nog niet eerder in hun leven nodig hadden. En om daarmee ruimte te creëren voor een nieuwe ervaring. Een ervaring waarbij zij zich (nog) dieper verbonden voelen met zichzelf, anderen en het grote geheel.

  • Ben je burn out en/of wil je meer energie en plezier in je leven ervaren?
  • Stagneert de geldstroom en/of wil je meer overvloed in je leven aantrekken?
  • Loop je vast in een relatie en/of wil je meer liefde in je relaties ervaren?
  • Heb je geen zin meer in school of werk en/of wil je een plek in de samenleving vinden die bij jou past?
  • Heb je een dierbare geliefde verloren en/of wil je steun in een rouwproces?
  • Heb je een blokkade op je stem en/of wil je vrijer worden in je zelfexpressie?
  • Ben je onzeker over je zelf als man en/of wil je als man meer in je kracht staan?

Bij al deze thema’s kan en wil ik je graag ondersteunen. Daarbij maak ik zowel gebruik van mijn ervaringsdeskundigheid als mijn kennis over en ervaring met energiewerk, de Chinese leer van de Vijf Bewegingen, energetische meditatie, lichaamsgericht adem- en stemwerk, focussen, familie-opstellingen en de Vijf Biologische Natuurwetten uit de GNM.

MIJN VERHAAL

Toen eind 2007 mijn eerste vrouw overleed, wist ik dat mijn kinderen en ik desondanks weer gelukkig konden zijn. Mits we alles emoties die dit grote verlies met zich meebracht in ons fysieke lichaam zouden doorvoelen. Dat bleek echter een flinke uitdaging. Onze instinctieve reactie is namelijk om zowel van fysieke als emotionele pijn weg te gaan. Maar ik zocht en vond bij diverse mensen de hulp die ik nodig had om dwars door de rouw te gaan. Daarbij kwam ik niet alleen de primaire emoties van het verlies, maar ook de verdrongen emoties uit mijn vroege kindertijd tegen. En emoties die ik onbewust had overgenomen van mijn (voor)ouders. Zowel familieopstellingen als lichaamsgericht adem- en stem-werk hielpen me om ook deze secundaire en overgenomen emoties te doorvoelen en los te laten. En om een hele lading beperkende overtuigingen die ik hier onbewust aan gekoppeld had te transformeren. Daardoor ben ik gaandeweg een veel vrijer en blijer mens geworden, een betere vader voor mijn kinderen en een leukere man voor mijn tweede vrouw. Meer lezen.

MIJN SPECIALITEITEN

Proces-begeleiding

MIJN VISIE OP PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

We ontwikkelen ons door enerzijds impulsen van binnenuit te volgen en anderzijds te reageren op situaties die van buitenaf op ons afkomen. Om te voldoen aan de eisen die onze (familie)cultuur aan ons stelt, leren we in onze kindertijd om een deel van onze impulsen te onderdrukken. Daarmee verliezen we een deel van het contact met ons authentieke zelf. Daarnaast kunnen zich – in onze kindertijd of later in onze levensloop – traumatische situaties voordoen. Situaties die zo beangstigend, pijnlijk of overweldigend zijn, dat we niet anders kunnen dan de emoties die zo’n situatie bij ons oproept te onderdrukken. Daarmee verdwijnen deze emoties echter niet. Ze blijven in ons – persoonlijk of collectieve – onbewuste wachten op het moment dat ze alsnog gezien, gehoord en gevoeld worden. En pas daarna laten ze ons los.

Rondom onze onderdrukte impulsen en emoties vormen zich beperkende overtuigingen. Overtuigingen die niet alleen onze waarneming van de werkelijkheid kleuren, maar ook werken als een magneet. Een magneet waarmee we onbewust situaties aantrekken die onze overtuigingen bevestigen. Vaak zijn dit situaties die onze onderdrukte impulsen en/of oude emotionele pijn triggeren. Deze situaties dagen ons uit om ons alsnog bewust te worden van die delen van ons zelf die we onbewust onderdrukt hebben of misschien zelfs vergeten zijn. Door die onderdrukte of vergeten delen van ons zelf alsnog te herkennen, accepteren en waarderen, groeien we in bewustzijn en worden we een heler mens. Meer lezen.

Blog: Over de transformatie van emoties

Het inzicht dat ik in deze blog met je wil delen is kort samengevat dit. Onderdrukte emoties die te maken hebben met pijnlijke gebeurtenissen die we in het verleden zelf hebben meegemaakt, kunnen we transformeren door alsnog de energie van de oorspronkelijke emotie in ons lichaam te doorvoelen. Allerlei vormen van lichaamsgerichte coaching en therapie kunnen je hierbij helpen. Maar onbewust kunnen we ook emoties voelen, die eigenlijk van anderen zijn. En voor de transformatie van die emoties is heel iets anders nodig, namelijk bewustzijn. Hier kunnen familieopstellingen je bij helpen. Verder lezen.