Het Wiel van Transformatie

Tijdens het schrijven van het boek De Roep van de Wildeman (nog niet gepubliceerd) heb ik een 16-fasen model voor transformatieprocessen ontwikkeld. Dit model noem ik Het Wiel van Transformatie. Dit model kun je zowel op De weg naar binnen als op De weg naar buiten toepassen. En als je de moeite neemt om het model te doorgronden, doorloop je ook nog een derde weg, namelijk: De weg van inzicht in transformatieprocessen.

Het Wiel van Transformatie kan je een diepgaand inzicht geven in het verloop van transformatieprocessen. Ik heb dit model ontwikkeld door de scenes uit het verhaal van De Wildeman te vergelijken met de 17 etappes van De Reis van de Held uit het boek De Held met de Duizend Gezichten van Joseph Campbell (1948), mijn eigen innerlijke ontwikkelingsproces vanaf de eeuwwisseling tot nu toe, het verloop van een aantal creatieve processen waar ik als (mede)initiatiefnemer nauw bij betrokken was, een groot aantal andere transformatieprocessen en enkele andere modellen waarmee je naar creatie- en transformatieprocessen kunt kijken. Dit heeft uiteindelijk een denk-beeld opgeleverd dat uit 16 fasen bestaat.

De essentie van iedere fase heb ik samengevat in één kernwoord en een bijpassend pictogram. Wanneer we deze in een cirkel plaatsen, wordt zichtbaar dat de 16 kernwoorden en pictogrammen paarsgewijs 8 paradoxen vormen. Iedere paradox vat twee tegenovergestelde en elkaar aanvullende krachten samen, die samen een dynamisch evenwicht vormen. Het zijn deze paradoxale krachten die transformatieprocessen in beweging brengen en houden. De afbeelding van de cirkel met kernwoorden en pictogrammen waarin ik deze paradoxale krachten heb samengevat, noem ik Het Wiel van Transformatie.

Alhoewel ik in Het Wiel van Transformatie 16 fasen onderscheid, is er in werkelijkheid sprake van een doorgaande beweging.  Elke volgende essentie komt namelijk uit elke vorige essentie voort. Zo roept iedere Impuls een Tegenkracht op. En een transformatieproces kan pas daadwerkelijk beginnen (= Aan), nadat er een Potentiële derde weg gevonden wordt om de creatieve spanning tussen Impuls en Tegenkracht te overbruggen.

De 16 essenties uit Het Wiel van Transformatie zijn als het ware 16 sleutels die je zowel inzicht in innerlijke transformatieprocessen als inzicht in creatieprocessen in de buitenwereld kunnen geven. En wanneer je in de buitenwereld met anderen samenwerkt om iets nieuws te creëren, kunnen deze essenties je ook inzicht geven in de werkzame krachten die door verschillende samenwerkingspartners heen werken. De krachten die bij solo-projecten intra-psychisch werkzaam zijn, komen bij samenwerkingsprojecten namelijk inter-psychisch tot uiting. Zo neemt de Tegenkracht bij soloprojecten bijvoorbeeld de vorm aan van bedenkingen die we zelf tegen een idee hebben (= intra-psychisch), maar in samenwerkingsprojecten is of zijn het meestal één of meer anderen die bezwaren tegen onze ideeën uiten (= inter-psychisch).