Opleiding familie-opstellingen en systemisch werk

 • Wil je meer ervaring opdoen met familie-opstellingen en andere vormen van systemisch werk?
 • Wij jij jezelf met behulp van familie-opstellingen en andere vormen van systemisch werk persoonlijk ontwikkelen?
 • Wil je leren om zelf familie-opstellingen en/of andere vormen van systemisch werk te begeleiden?
 • Wil je leren hoe je mensen op een veilige en effectieve manier in diepgaande transformatieprocessen kunt begeleiden?

Dan is deze opleiding voor jou bedoeld!

Een effectieve manier voor de begeleiding van diepgaande transformatieprocessen

Familie-opstellingen zijn uitermate geschikt om mensen in diepgaande transformatieprocessen te begeleiden. Diepgaand zowel in de betekenis van “diepgaande oorzaak” als in de betekenis van “diepgaand effect”.

Kenmerkend voor familie-opstellingen en systemisch werk is dat we de oorzaak en oplossing van een probleem niet alleen bij de persoon in kwestie zelf zoeken, maar in het grotere geheel waar de desbetreffende persoon lid van is, namelijk zijn of haar familie-systeem.

Tijdens een familie-opstelling dalen we als het ware af in het collectieve onbewuste om te kunnen zien en horen wat er in de familie-ziel speelt. Voor mij is de essentie van een opstelling dat we met liefde kijken en luisteren naar dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is. Door middel van een familie-opstelling kan dat alsnog zichtbaar gemaakt, uitgesproken en doorvoeld worden en krijgen alle familieleden alsnog de plaats toegewezen die hen toekomt. Keer op keer blijkt dat  een diep helende werking te hebben. Door de realiteit met liefde onder ogen te zien, kunnen we bevrijd worden van onze verstrikkingen. En dat heeft vaak een diepgaand effect.

Mijn manier van opstellen

Net als elke andere meester in het vak, heb ik gaandeweg mijn eigen stijl ontwikkeld. Een stijl die aansluit bij mijn talent voor klank en taal en mijn passie voor het experimenteren met nieuwe combinaties van werkvormen. Een stijl waarin ik geïntegreerd heb wat ik de afgelopen 20 jaar van verschillende leraren heb geleerd (en dan niet alleen van mijn leraren op het gebied van opstellen).

Wil je eerst met mijn manier van opstellen kennis maken? Meld je dan aan om – als vraagsteller of representant – aan één van mijn dagworkshops met opstellingen deel te nemen!

Wie ben ik om een opleiding familie-opstellingen en systemisch werk te geven?

Na mijn studie sociologie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen werkte ik zes jaar als trainer en opleidingsadviseur voor ondernemingsraden, overheidsorganisaties en organisaties in de zorg- en welzijnssector. Ik heb dus de nodige ervaring in het ontwikkelen en geven van opleidingen en trainingen.

Ik hou van leren en les geven. Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik dan ook (met groepen mensen) kennis en ervaring verzameld, systematisch geordend en in de één of andere vorm weer aan anderen doorgegeven.

Na het overlijden van mijn eerste vrouw maakte ik in 2008 kennis met familie-opstellingen. Tijdens één van de eerste opstellingen waar ik als vraagsteller aan deel nam, werd voor mij duidelijk dat ik onbewust verstrikt was met mijn (voor)ouders. Naast de rouw om het verlies van mijn geliefde, voelde ik ook hun niet geleefde verdriet om het verlies van nog jonge kinderen en miskramen. En doordat ik onbewust hun lot aan het dragen was, voelde mijn eigen lot als ondragelijk. Nadat ik me bewust geworden was van deze onbewuste verstrikking en het verdrietige lot van mijn (voor)ouders met enkele rituele zinnen los gelaten had, ging ik een stuk lichter naar huis. Nog steeds in de rouw om het verlies van mijn geliefde, maar met het krachtige gevoel dat ik dat verlies goed kon dragen.

In de zomer van 2012 besloot ik om werk te gaan maken van mijn passie voor persoonlijke ontwikkeling. Voor mij lag het voor de hand om me in familie-opstellingen te verdiepen. Niet alleen vanwege de positieve ervaringen die ik daar inmiddels mee had opgedaan, maar ook omdat in familie-opstellingen alles bij elkaar kwam wat ik tot op dat moment in mijn leven gedaan had: mijn achtergrond als socioloog, de kennis en ervaring die ik als procesbegeleider met groepsdynamische processen had, mijn groeiende interesse in persoonlijke en spirituele ontwikkeling, mijn persoonlijke ervaring met pijnlijke levensgebeurtenissen en het centrale thema in mijn werk tot dan toe, namelijk inclusie.

In februari 2013 ben ik daarom bij Desiree van der Krogt van Buro-Iksa gestart met een opleiding voor interculturele familie-opstellingen en systemisch werk. Deze opleiding heb ik in april 2014 voltooid. Vanaf dat moment geef ik maandelijks een workshop met familie-opstellingen. Daarnaast heb ik op diverse festivals workshops met opstellingen verzorgd en regelmatig extra opstellingen of opstellingsdagen “op speciaal verzoek”. In 2015 volgde ik de internationale training Opstellingen rondom gezondheid en ziekte bij Stephan Hausner en Bibi Schreuder aan het Bert Hellinger-instituut. In het voorjaar van 2016 was ik in de gelegenheid om Bert Hellinger zelf vier dagen aan het werk te zien tijdens een seminar in België. En in het voorjaar van 2021 volgde ik – wederom aan het Bert Hellinger-instituut – de training Organisatie-opstellingen voor familieopstellers bij Barbara Hoogendoorn . Al met al heb ik inmiddels dus een zeer gedegen opleiding en 10 jaar ervaring als begeleider van opstellingen.

Naast begeleider van familieopstellingen en systemisch coach ben ik ook werkzaam als lichaamsgericht adem- en stemcoach. Familie-opstellingen zijn met name geschikt om op het niveau van het collectieve onbewuste te werken met cliënten die onbewust emoties of trauma hebben overgenomen van leden van hun familie van herkomst. De Soul Voice®-methode en Focussen hebben mij de nodige handvatten gegeven om ook veilig en effectief met secundaire emoties, persoonlijk trauma en dynamieken in het persoonlijke onbewuste te kunnen werken. Omdat je als begeleider van familie-opstellingen in de praktijk met vragen te maken krijgt, waarvan de oorsprong en oplossing op het collectieve en/of het persoonlijke niveau kan liggen, zal je in deze Opleiding familie-opstellingen en systemisch werk ook de basisbeginselen van lichaamsgerichte trauma-therapie leren.

Het effectief begeleiden van familie-opstellingen vraagt om de nodige kennis, vaardigheden, houding en ervaring

Het begeleiden van familie-opstellingen is in mijn beleving een ambacht. Ik geloof niet dat je dit ambacht kunt leren door een aantal goede boeken te lezen en/of een schriftelijke cursus te volgen. Voor het effectief begeleiden van familie-opstellingen is namelijk niet alleen theoretische kennis nodig, maar ook een aantal praktische vaardigheden, een bepaalde houding en de nodige ervaring. Dat er voor al deze zaken aandacht was, maakte de opleiding die ik bij Desiree van de Krogt van Buro Iksa volgde zo goed. Dezelfde kwaliteit ik wil zelf ook aanbieden.

Kennis

 • De werking van de drie gewetens: schuld en onschuld op persoonlijk niveau, systeem niveau en kosmisch niveau
 • De ordeningen van de liefde: binding, orde en balans in relaties en systemen
 • Disfunctionele patronen in familie-systemen: identificatie, rolverwisseling en parentificatie
 • Drie soorten emoties: primair, secundair en overgenomen
 • Je eigen genogram, systemische feiten en onbewuste dynamieken in je familie van herkomst
 • De techniek van het opstellen: werken met symbolen, vloerankers en representanten, non-verbale signalen, spontane bewegingen, doelbewuste verplaatsingen, helende klanken, rituele zinnen
 • Soorten opstellingen: ordeningsopstellingen, triniteitsopstellingen, structuuropstellingen, relatieopstellingen, opstellingen rondom ziekte en gezondheid, trauma-opstellingen, interculturele opstellingen, tafelopstellingen, stille opstellingen, stem- en klankopstellingen, organisatieopstellingen
 • Het Lege Midden en Het Wetende Veld
 • Bindingstrauma en hechtingspatronen
 • De basisbeginselen van traumatherapie

Vaardigheden

 • Het Lege Midden in jezelf vinden en erbij blijven
 • Hechtingspatronen herkennen en veiligheid bieden aan je cliënt
 • Een systemisch coachingsgesprek voeren
 • Luisteren met je hele lichaam
 • Soorten emoties herkennen
 • De essentie uit een verhaal halen: hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden
 • Bepalen wat je gaat opstellen
 • Je aandacht verdelen over jezelf, de client, de opstelling en de rest van de groep
 • Fenomenologisch waarnemen
 • Non-verbale signalen in een opstelling herkennen
 • Effectief interveniëren in een opstelling
 • Een opstelling afbreken of beëindigen

Houding

 • Met liefde kijken, luisteren en voelen wat er is
 • Doen door niet-doen, helpen door niet te helpen
 • Gaan met wat zich aandient

Ervaring

Er zijn twee redenen waarom ervaring met opstellingen in mijn visie essentieel is om effectief op te kunnen stellen. De eerste reden is dat je pas werkelijke – door jou zelf belichaamde – kennis en kunde ontwikkeld, wanneer de begrippen die je krijgt aangereikt resoneren met je eigen waarnemingen. De tweede reden is dat eventuele onbewuste verstrikkingen die je zelf nog met leden uit jouw familiesysteem hebt, blinde vlekken vormen voor soortgelijke dynamieken in het familiesysteem van anderen. Maar wanneer je opstellingen gaat begeleiden, zul je met name cliënten aantrekken wiens familiedynamiek op de één of andere manier resoneert met de dynamiek in je eigen familiesysteem. Om die familie-dynamieken bij je cliënten helder waar te kunnen nemen, is het noodzakelijk om je eerst bewust te worden van de onbewuste verstrikkingen die jezelf hebt. Zolang je die niet hebt doorgewerkt, loop je een groot risico om in de rol van opsteller in soortgelijke dynamieken in het familiesysteem van je cliënten verstrikt te raken. Vandaar dat opstellingen op de relatie van jou met jouw familiesysteem een onmisbaar deel van de opleiding is.

Mijn aanbod: een gedegen opleiding tot begeleider van familie-opstellingen

Om de kennis, vaardigheden, houding en ervaring te ontwikkelen, die nodig is om effectief familie-opstellingen te kunnen begeleiden, bied ik je een gedegen opleiding aan. Deze opleiding bestaat uit:

 • 12 opleidingsblokken verdeeld over 1,5 jaar;
 • 10 x een 2-daagse training, inclusief 3 à 4 praktijkdagen, waarin steeds één of twee deelnemers aan de opleiding onder mijn supervisie eigen cliënten in een opstelling begeleiden;
 • minimaal 1 x tijdens een door mij georganiseerde opstellingsdag observeren en een observatieverslag maken;
 • minimaal 1 x tijdens een door mij georganiseerde opstellingsdag assisteren;
 • minimaal 5 voor de opleiding relevante boeken lezen ofwel films/documentaires kijken en samenvatten;
 • minimaal 5 x deelnemen aan een oefendag, waarin je samen met de andere deelnemers aan de opleiding gaat oefenen met opstellen;
 • het schrijven van een scriptie over een onderwerp dat verband houdt met de dynamieken die in jouw eigen familiesysteem spelen ofwel met onbewuste verstrikkingen die jij met leden uit jouw familie van herkomst had;
 • een praktijk-examen-dag, waarbij ik als getuige aanwezig ben en jij zelfstandig twee of meer eigen cliënten in opstellingen begeleidt;
 • een afsluitende dag waarop we de opleiding feestelijk afronden.

Na het voltooien van de opleiding (inclusief scriptie en praktijk-examen) ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je de opleiding met goed gevolg hebt voltooid.

Zoals gezegd kun je deze opleiding ook volgen om meer ervaring met familie-opstellingen en systemisch werk op te doen en jezelf langs de weg van opstellingen persoonlijk te ontwikkelen, zonder dat je de wens of als doel hebt om zelf opstellingen te gaan begeleiden. In dit geval kun je er voor kiezen om tijdens de praktijkdagen niet zelf (onder mijn supervisie) cliënten in opstellingen te begeleiden, geen scriptie te schrijven en geen praktijk-examen te doen. Tijdens de afsluitende dag ontvang je dan een certificaat, waaruit blijkt dat je aan de opleiding hebt deelgenomen, maar deze niet voltooid hebt.

Praktische details

De start van de volgende opleiding Familie-opstellingen en Systemisch Werk staat gepland in september 2024.

Data 2-daagse trainingen:

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2024

Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2024

Vrijdag 15 en zaterdag 16 november 2024

Vrijdag 13 en zaterdag 14 december 2024

Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2025

Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2025

Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2025

vrijdag 25 en zaterdag 26 april 2025

Vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2025

Vrijdag 20 en zaterdag 21 of vrijdag 27 en zaterdag 28 juni 2025

Verder nog te plannen.

Data praktijk-examens: in onderling overleg

Datum afsluitende dag: in onderling overleg

Plaats. De opleiding wordt gegeven in onze eigen workshopruimte op Hof van Moeder Aarde te Neede (in de Achterhoek in Nederland).

Aantal deelnemers. De opleiding gaat door met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers, zodat er enerzijds tijdens de trainingsdagen voldoende tijd is om met elke deelnemer te werken en anderzijds voldoende deelnemers zijn om tijdens de oefendagen met elkaar te kunnen oefenen.

Tijdsinvestering. Deze opleiding vraagt een investering in tijd en geld. Tijd enerzijds om deel te nemen aan de trainingsdagen en oefendagen, anderzijds om boeken te lezen en samen te vatten en een scriptie te schrijven.

Investering in geld. Deelname aan deze opleiding kost € 3.630. Deze prijs is inclusief gebruik van water, koffie, thee en lunches, lesmateriaal in de vorm van hand-outs en BTW, maar exclusief boeken. Gespreide betaling van de deelnemersbijdrage is eventueel mogelijk. De opleiding tussentijds beëindigen zonder de volledige deelnemersbijdrage te voldoen is niet mogelijk.

Aanmeldingsprocedure. Het schrijven van een motivatiebrief en een (online) intake-gesprek maken deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Wil jij meer informatie en/of je voor deze opleiding aanmelden?

Klik hier om via het contactformulier op de contact-pagina contact met me op te nemen!