MIJN AANPAK

De essentie van mijn werkwijze is dat ik (groepen) mensen help om contact te maken met en expressie te geven aan wat er onbewust nog gezien, gehoord en gevoeld wil worden. Daardoor komt er gestagneerde levensenergie vrij en ontstaat er ruimte voor verandering.

Opstellingen, lichaamsgericht adem- en stem-werk en focussen zijn de meest effectieve hulpmiddelen die ik tot nu toe op mijn innerlijke reis ben tegen gekomen. En die ik me vervolgens zelf heb eigen gemaakt. Zodat ik nu een paar krachtige tools heb om jou op jouw avontuurlijke reis naar binnen te begeleiden.

Mijn aanpak sluit naadloos aan bij mijn visie en is er op gericht dat je in je lijf zakt, zodat je hoofd rustiger wordt en je contact kunt maken met dat wat er onder de oppervlakte van je alledaagse bewustzijn in je leeft. Ik help je om contact te maken met en expressie te geven aan wat er onbewust nog gezien, gehoord of gevoeld wil worden. Hierdoor komt er gestagneerde levensenergie vrij en ontstaat er ruimte om beperkende overtuigingen te transformeren. Daardoor zal niet alleen je waarneming van de werkelijkheid veranderen, maar zul je gaandeweg ook andere ervaringen in je leven aantrekken.

Ik houd er zelf van om nieuwe methoden en technieken te leren, in de praktijk toe te passen en vervolgens met nieuwe combinaties te experimenteren. En gaandeweg krijg ik steeds meer inzicht in hoe ze met elkaar samenhangen, elkaar aanvullen en elkaar versterken. Hieronder vind je een korte beschrijving van de belangrijkste inzichten en methoden waarmee ik werk en hun onderlinge samenhang. Wil je daar meer over weten, klik dan op de desbetreffende link bij elk onderdeel.

Ben je op dit moment meer geïnteresseerd in mijn concrete aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Klik hier voor een overzicht van mijn aanbod.

Het aura en chakra-systeem

Als mens hebben we niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een energetisch lichaam. Sommige mensen kunnen niet alleen het fysieke lichaam, maar ook dit energetische lichaam zien of op een andere manier waarnemen. Dit energetische lichaam wordt ook wel aura genoemd. Binnen het aura kunnen meerdere lagen onderscheiden worden. Er zijn verschillende namen voor deze lagen, bijvoorbeeld: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Deze lagen bestaan niet los van elkaar, maar vormen een samenhangend – elkaar over en weer beïnvloedend – geheel. Lees meer.

De relatie tussen materie en geest

Er zijn globaal drie manieren waarop je naar de relatie tussen materie en geest kunt kijken. In onze westerse cultuur is het gebruikelijk om te denken dat materiële energie de grondstof van het universum is. Al het andere komt daaruit voort. Een alternatief paradigma is dualistisch: in deze metafysica zijn materiële energie en geestelijke energie twee verschillende soorten grondstof, die op verschillende manieren onderzocht kunnen en moeten worden. In de oosterse filosofie vinden we een derde alternatief. Namelijk het paradigma dat bewustzijn primair is en dat de materiële wereld in zekere zin uit de geest ontstaat. In deze visie wordt de fysieke wereld gezien als een holografische projectie van de grote geest, die vergelijkbaar is met wat een droombeeld is voor de individuele geest.

Inzichten uit de Chinese Geneeskunst

De Chinese geneeskunst gaat uit van de veronderstelling dat materie uit geest ontstaat. In deze visie zijn ziekte en gezondheid het gevolg van gestagneerde respectievelijk vrij stromende levensenergie. Wanneer de levensenergie stagneert uit zich dat achtereenvolgens in de vorm van mentale en emotionele problemen, fysieke pijn, functionele storingen en somatische klachten. En wanneer de levensenergie vrij kan stromen ervaren we gezondheid, wijsheid en geluk. Lees meer.

Energetische Meditatie

Energetische Meditatie is gericht op het observeren van je gedachten en leren voelen en manipuleren van de energie in je lichaam, zodat deze vrij kan stromen. Het is een ideaal hulpmiddel voor het dagelijks onderhoud van je energiehuishouding. Wanneer we deze vorm van meditatie beoefenen, merken we soms dat onze gedachten maar niet tot rust komen of dat we emotionele blokkades in ons lichaam voelen die niet als vanzelf oplossen. Dan kan het raadzaam zijn om een van de onderstaande middelen te gebruiken om er voor te zorgen dat de gestagneerde levensenergie weer gaat stromen.  Lees meer.

Lichaamsgericht adem- en stem-werk

Gaandeweg heb ik ontdekt dat sounden – voor mij – de meest effectieve manier is om mijn gedachten tot rust te brengen, mijn aandacht in mijn lijf te brengen, primaire emoties te uiten, oude emoties in mijn lichaam te doorvoelen en los te laten en de daaraan gekoppelde beperkende overtuigingen te transformeren.  Karina Schelde heeft dit sounden tot een ware kunst verheven. De door haar ontwikkelde Soul Voice®-methode is een combinatie van ademwerk, stemwerk, sound healing, dramatherapie en sjamanistische invloeden. Het is een zeer krachtige, effectieve en geaarde methode voor persoonlijke ontwikkeling en groei in bewustzijn, waarmee we op een veilige manier diep in het onbewuste kunnen afdalen. Lees meer.

Persoonlijk en collectief onbewuste

Ons bewustzijn is als het topje van een ijsberg. Wanneer we onze aandacht naar binnen keren om contact te maken met de inhoud van ons onbewuste, kunnen we niet alleen ervaringen tegen komen die we zelf verdrongen hebben (persoonlijk onbewuste), maar ook in contact komen met emoties en overtuigingen die we onbewust van onze (voor)ouders hebben overgenomen of verbonden zijn met de geschiedenis van een bepaalde bevolkingsgroep of de mensheid als geheel (collectieve onbewuste). Mijn persoonlijke ervaring is dat wanneer we nog dieper in het onbewuste duiken, zelfs bewust contact kunnen maken met onze niet-menselijke voorouders en de bron van het leven zelf.

Opstellingen

Door middel van opstellingen kunnen we zichtbaar maken welke emoties en overtuigingen we onbewust van onze (voor)ouders hebben overgenomen en hoe deze doorwerken in ons huidige leven. Uit opstellingen blijkt dat de diepere oorzaak van terugkerende problemen in ons leven, een onbewuste verstrikking met het lot van een lid van onze familie van herkomst kan zijn.  Zo’n onbewuste verstrikking kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem van vader of moeder verzwegen, vergeten of buitengesloten is. Het gaat dan altijd om gebeurtenissen die traumatisch of taboe waren. Lees meer.

De Vijf Biologische Natuurwetten van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (GNM)

De Nieuwe Germaanse Geneeskunde (ook wel German New Medicine of kortweg GNM genoemd) geeft een radicaal nieuwe en andere kijk op ziekte en gezondheid dan de reguliere westerse geneeskunde. Wat in de gangbare geneeskunde (zinloze, toevallig voorkomende) ‘ziektes’ worden genoemd, zijn volgens de GNM (voorspelbare) symptomen van zinvolle biologische speciaalprogramma’s (ZBS) die door (her-triggering van) biologische conflictschokken gestart worden. Is het biologische conflict eenmaal opgelost, dan herstelt het lichaam zich vanzelf.

De GNM biedt geen alternatieve of complementaire therapie voor de behandeling van ziekten, maar revolutionaire nieuwe inzichten in de oorzaken en het verloop van Zinvolle Biologische Speciaal-programma’s (ZBS). Beoordeeld vanuit deze nieuwe inzichten zijn veel reguliere medicijnen of behandelingen overbodig of zelfs schadelijk. Bij gezondheidscoaching op basis van de GNM komt de nadruk te liggen op het herkennen van het verloop van een ZBS en het onderliggende biologische conflict, het in de buitenwereld oplossen van dit conflict en/of (bij chronische klachten) het opsporen en ontkoppelen van eventuele trauma-sporen die voor her-triggering van het oorspronkelijke conflict zorgen. Afhankelijk van het soort biologisch conflict dat aan de basis van het ZBS ligt, kunnen bijvoorbeeld opstellingen, lichaamsgericht adem- en stemwerk en Bach Bloesem Remedies behulpzaam zijn bij het ontkoppelen van trauma-sporen. Lees meer.

Bach Bloesem Remedies

Het systeem van 38 Bach Bloesem Remedies is een milde natuurgeneeswijze, waarmee je niet de lichamelijke symptomen van een ziekte behandelt, maar de emotionele en mentale symptomen die daaraan vooraf gaan. De remedies verzachten onze weerstand tegen emoties, waardoor we ze makkelijker kunnen doorvoelen en loslaten.  Lees meer.

Etherische olie

Dit helingsfase van een Zinvol Biologische Speciaal-programma (zie hierboven) kan gepaard gaan met symptomen die zo pijnlijk of onaangenaam zijn, dat het wenselijk of noodzakelijk is om het helingsproces wat te verzachten. Hiervoor maak ik zelf vaak gebruik van pure etherische oliën van dōTERRA. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel etherische oliën een medicinale werking hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld antibacterieel, schimmelwerend of ontstekingsremmend zijn, maar ook het herstel van weefsel bevorderen. Het ondersteunen van een helingsproces door middel van etherische oliën zou je comfort-therapie kunnen noemen. De onvermijdelijke consequentie van deze comfort-therapie is dat het helingsproces vertraagd wordt. En de kunst is om hierbij te voorkomen dat het helingsproces helemaal tot stilstand komt en feitelijk weer van voor af aan begint, zodra je met een bepaalde behandeling stopt. De etherische oliën werken overigens niet alleen op fysiek niveau, maar – net als Bach Bloesem Remedies – ook op het niveau van ons emotionele en mentale lichaam. Wanneer we de helingsfase van een Zinvol Biologische Speciaal-programma met etherische oliën behandelen, kunnen er dus ook oude onverwerkte emoties naar de oppervlakte komen.  Lees meer.