Gezondheidscoaching op basis van de GNM

“Voor iedereen die ervan overtuigd is dat schokkende gebeurtenissen de oorzaak van zijn of haar klachten kunnen zijn”

De Vijf Biologische Natuurwetten uit de German New Medicine (GNM) geven een revolutionaire nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Wat in de gangbare geneeskunde (zinloze, toevallig voorkomende) ‘ziektes’ worden genoemd, zijn volgens de GNM (voorspelbare) symptomen van zinvolle biologische speciaalprogramma’s (ZBS) die door (her-triggering van) biologische conflictschokken gestart worden. Is het biologische conflict eenmaal opgelost, dan herstelt het lichaam zich vanzelf.

Door de symptomen die jij ervaart te vergelijken met Het Kompas van de German New Medicine brengen we in beeld in welke fase van welk ZBS jouw lichaam zich bevindt en wat er eventueel wenselijk en mogelijk is om het zelf-helend vermogen van je lichaam te ondersteunen.

Ben je nog niet bekend met De Vijf Biologische Natuurwetten van de GNM?

Lees dan eerst de algemene informatie over de GNM die je op de webpagina German New Medicine vindt.

Wie ben ik om jou als gezondheidscoach met behulp van de GNM te begeleiden?

Ik ben opgegroeid in een gezin met een moeder die chronisch last van migraine-aanvallen had. Mede hierdoor werd al vroeg in mijn leven mijn interesse voor het thema ziekte en gezondheid gewekt. En in de loop van mijn leven kwam dit thema keer op keer opnieuw op mijn pad. Na mijn studie arbeidssociologie belandde ik al vrij snel in de rol van trainer van managers, medewerkers, cliëntenraden en vrijwilligers in de zorg-sector. Om meer bewust te worden van de energie-uitwisseling die in ik mijn werk als trainer met de deelnemers aan de trainingen had, volgde ik rond de eeuwwisseling bij het CICO in Utrecht de healing-opleiding. In 2002 besloot ik om als zelfstandig professional verder te gaan. Vanuit mijn eigen zaak werkte ik tot 2016 voornamelijk in de rol van procesbegeleider en projectmanager voor landelijk werkende patiënten en gehandicapten-organisaties. Kort nadat ik mijn eigen zaak begon, raakte ik burn-out. In mijn herstelproces maakte ik kennis met de leer van de vijf bewegingen uit de Chinese geneeskunst, acupunctuur, energetische meditatie en de Bach Bloesem-remedies. Na het overlijden van mijn eerste vrouw, in december 2007, maakte ik bovendien kennis met sound healing en familie-opstellingen, waar ik me vanaf 2012 in specialiseerde. Vanwege mijn interesse voor het thema ziekte en gezondheid volgde ik na mijn basisopleiding interculturele opstellingen en systemisch werk de internationale training Opstellingen rondom ziekte en gezondheid bij Stephan Hausner.

In de zomer van 2022 maakte ik via een bevriende vlaamse arts, dr. Johan Denis, kennis met De Vijf Biologische Natuurwetten van de German New Medicine. De aanleiding hiervoor waren steeds terugkerende huidklachten waar ik al enkele jaren, met tussenpozen, last van had. Na het lezen van zijn boekje Verlost van je allergie met de 5 biologische natuurwetten wist ik waar ik de oorzaak voor mijn huidklachten zoeken moest. Namelijk bij het overlijden van mijn eerste vrouw. Het ZBS van de opperhuid wordt namelijk gestart wanneer zich een scheidingsconflict voordoet. Daarvan is sprake wanneer we het huidcontact met een geliefde verliezen en dat verlies als plotseling, dramatisch en geïsoleerd ervaren. De huidproblemen ontstaan dan meestal op de plek waar wij de ander en/of de ander ons het meest innig heeft aangeraakt. In mijn geval waren dat de plekken waar ik het meest intiem contact met mijn eerste vrouw had: rondom mijn mond en in mijn liezen.

Enkele dagen nadat ik inzicht kreeg in het scheidingsconflict waardoor mijn huidklachten verzoorzaakt werden, reed ik vanuit de Achterhoek naar Limburg. Het was een zonnige donderdagmiddag. In mijn herinnering ging ik terug naar de periode rondom het overlijden van mijn eerste vrouw en vond mijzelf toen terug op haar begrafenis aan de voet van haar graf. Op het moment dat mijn vader en broers haar kist in de grond lieten zakken, had ik de lichamelijke sensatie alsof ik van top tot teen met een zwaard door midden werd gekliefd. En vanuit mijn ooghoeken zag ik een strak blauwe hemel met een lage winterzon. En opeens wist ik het: die strak blauwe hemel met die lage zon was het spoor waardoor de oorspronkelijke conflict-schok steeds opnieuw her-triggerd werd en ik in een zogenaamde hangende genezing terecht kwam. Vandaar dat ik overdag (als de zon scheen) weinig of geen last van de huidklachten had (dan was ik conflict-actief en vond er afbraak van huidweefsel plaats), maar ’s nachts (wanneer de zon weer uit beeld was en de huid zich begon te herstellen) des te meer. Vandaar ook dat ik er zoveel last van gehad toen we in de zomer van 2019 bezig waren met de vervanging van het dak van onze boerderij: ik heb toen wekenlang in de brandende zon boven op het dak gezeten.

Met het inzicht kwam ook meteen de ontspanning ofwel de oplossing van het biologische conflict. Doodmoe kwam ik in Limburg aan en de volgende dag heb ik het grootste deel van de dag geslapen (= kenmerkend voor het eerste deel van de helingsfase van een ZBS). Aan het einde van die vrijdagmiddag kreeg ik een intense huilbui (= genezingscrisis) en in de nacht die daar op volgde moest ik er 5 of 6 keer uit om te plassen (= kenmerkend voor het tweede deel van de helingsfase). Op zaterdagochtend was ik nog steeds vermoeid, maar op zaterdagmiddag voelde ik me weer veel beter.

De weken daarna had ik veel minder last van de huidklachten dan voorheen, maar ze waren nog niet helemaal weg. Dat was voor mij aanleiding om – deze keer onder begeleiding van mijn vriend Johan – in mijn herinnering nogmaals naar de begrafenis van mijn eerste vrouw terug te gaan. En nogmaals het gevoel te ervaren door een zwaard door midden gekliefd te worden. Terwijl ik dat gevoel opnieuw ervoer, zag ik vanuit mijn ooghoeken de schoenen van de mensen die met mij rondom het graf van mijn eerste vrouw stonden, het gelige zand dat naast het vers gedolven graf lag en de monumentale eikenboom aan het voeteinde van het graf. En op dat moment realiseerde ik me dat die eikenboom ook een spoor was waardoor de oorspronkelijke conflict-schok steeds opnieuw her-triggerd werd. Vandaar dat de klachten pas begonnen waren na onze verhuizing van Wichmond naar Neede. Op ons 3,7 ha grote terrein in Neede staan namelijk meer dan 100 volwassen eikenbomen en dagelijks wandel ik twee keer met onze hond langs een weg waar ook allemaal monumentale eikenbomen staan.

Johan Denis gaf me een klein ritueel en een homeopatische remedie om ook dit trauma-spoor te ontkoppelen. Enkele dagen nadat ik de homeopatische remedie innam, kreeg ik opnieuw een intense huilbui. Kort daarna verdween niet alleen de eczeem als sneeuw voor de zon, maar ook een eikenbladvormige gerstekorrel en een wrat die al jaren in mijn rechterlies respectievelijk op mijn linkerduim zaten.

Deze positieve persoonlijke ervaringen met de GNM waren voor mij aanleiding om me er verder in te verdiepen. In het voorjaar van 2023 volgde ik daartoe bij dr. Johan Denis de online verdiepingscursus GNM in de praktijk. Al tijdens het volgen van deze cursus ben ik begonnen met het toepassen van De Vijf Biologische Natuurwetten op de gezondheidsklachten van familie en vrienden, die daar voor open stonden. En tijdens het tweede Triskal Festival, dat in de eerste week van de zomervakantie 2023 plaats vond, heb ik hier een eerste workshop over gegeven. Hierbij is gebleken is dat ik goed in staat ben om De Vijf Biologische Natuurwetten ook aan anderen uit te leggen. En dat ik er een goede speurneus voor heb om te achterhalen wat de biologische conflictschok en eventuele sporen zijn die de start of her-triggering van een ZBS veroorzaken. Met behulp van familieopstellingen en lichaamsgerichte coaching kan ik mensen bovendien helpen om bepaalde trauma-sporen los te koppelen. Op cliënten hier nog beter bij te kunnen helpen staat nog op mijn verlanglijstje om me ook de Emotional Freedom Technique (EFT) eigen te maken. Op dit moment wijs ik clienten hiervoor – indien nodig of wenselijk – door naar dr. Johan Denis.

Wat kun je bij gezondheidscoaching op basis van de GNM verwachten?

De GNM biedt geen alternatieve of complementaire therapie voor de behandeling van ziekten, maar revolutionaire nieuwe inzichten in de oorzaken en het verloop van Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s. Beoordeeld vanuit deze nieuwe inzichten zijn veel reguliere medicijnen of behandelingen overbodig of zelfs schadelijk.

De Vijf Biologische Natuurwetten van de GNM toepassen, betekent dus in de eerste plaats leren zien hoe deze wetten van toepassing zijn bij de eventuele gezondheidsklachten die jij en je eventuele naasten zelf hebben.

Bij gezondheidscoaching op basis van de GNM doorlopen we achtereenvolgens de volgende vier stappen.

Stap 1: uitleg over de tweefasigheid van elk Zinvol Biologisch Speciaal-programma (ZBS) aan de hand van Het Kompas van de Nieuwe  Germaanse Geneeskunde, zodat je de algemene symptomen die kenmerkend zijn voor ‘de koude fase’ en ‘de warme fase’ van een ZBS kent en kunt herkennen in welke fase van een ZBS jij je bevindt.

Stap 2: samen zoeken we uit wat het soort biologische conflict is die aan jouw specifieke symptomen ten grondslag ligt. Aangezien een ZBS gelijktijdig en synchroon op het niveau van de psyche, de hersenen en het lichaam verloopt, heb je daarvoor geen CT-hersenscan nodig ;-). De signalen die je lichaam geeft en je psychische ervaringen geven mij voldoende informatie om hier – met behulp van het naslagwerk Zielsoorzaken van ziekten van Bjorn Eybl – duidelijkheid over te krijgen.

Stap 3: met inzicht in het soort biologisch conflict en de agenda in de hand proberen we het moment van de biologische conflictschok te achterhalen en in herinnering te brengen. Wanneer dat lukt, kan allereerst helder worden wat de inhoud van het conflict is en wat eventuele trauma-sporen zijn die aan het conflict gekoppeld zijn die onbewust her-triggerd worden. Daarna kan dan bedacht worden hoe het conflict in de buitenwereld opgelost kan worden (en of dat wel of niet wijs is) en/of hoe innerlijk eventuele trauma-sporen ontkoppeld kunnen worden, zodat de helingsfase gestart ofwel voltooid kan worden. Voor de ontkoppeling van eventuele trauma-sporen kan – afhankelijk van de aard van de biologische conflictschok – bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van Emotional Freedom Technique (EFT), familie-opstellingen of lichaamsgerichte coaching of therapie.

Stap 4: indien nodig of wenselijk en mogelijk help ik je om het helingsproces te ondersteunen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het helingsproces niet geheeld hoeft te worden! In de helingsfase is het lichaam immers al bezig om zichzelf te helen. Dat kan echter gepaard gaan met symptomen die zo pijnlijk of onaangenaam zijn, dat het wenselijk of noodzakelijk is om het helingsproces wat te verzachten. Bij sommige (huid)klachten maak ik zelf bijvoorbeeld gebruik van pure etherische oliën van dōTERRA om het zelfhelend vermogen van het lichaam te ondersteunen. Dit zou je dan comfort-therapie kunnen noemen. De onvermijdelijke consequentie van deze comfort-therapie is overigens wel dat het helingsproces vertraagd wordt. En de kunst is om hierbij te voorkomen dat het helingsproces helemaal tot stilstand komt en feitelijk weer van voor af aan begint, zodra je met een bepaalde behandeling stopt.

Ben je geïnteresseerd in gezondheidscoaching op basis van de GNM?

Klik hier om via het contact-formulier op de contact-pagina een afspraak met me te plannen voor een oriënterend gesprek.

Hiervoor breng ik per kwartier € 15 exclusief 21% BTW in rekening.

Wil je naar aanleiding van gezondheidscoaching op basis van de GNM als vraagsteller deelnemen aan een workshop met familieopstellingen of gebruik maken van aanbod op het gebied van lichaamsgerichte coaching, dan geldt daarvoor het desbetreffende tarief.