Jaartraining: Het Pad van de Wilde Ziel

Een jaar lang met de natuurlijke stroom van het leven mee jezelf ontwikkelen. En tegelijkertijd een diep en doorleefd inzicht krijgen in de manier waarop transformatieprocessen van nature verlopen. Dat is het doel van de jaartraining “Het Pad van de Wilde Ziel”.

Inhoud

Een jaartraining waarin we de ontwikkelingsprocessen in de natuur bestuderen en gebruiken als spiegel voor de transformatieprocessen in onze binnen- en buitenwereld en onze eigen innerlijke ontwikkeling stimuleren door als het ware mee te liften op de energie van de jaarcyclus en oefeningen te doen die daarbij aansluiten. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van onze ervaring met opstellingen en de Soul Voice-mehode!

Na het volgen van deze jaartraining heb je:

  • een verdere innerlijke ontwikkeling doorgemaakt die aansluit bij je huidige levensfase en innerlijke ontwikkeling;
  • een doorleefd inzicht in de analogie tussen de cyclus van leven en dood, de jaarcyclus, het ritme van dag en nacht en transformatieprocessen in onze binnenwereld en de buitenwereld;
  • een diep doorvoelde verbinding met ontwikkelingsprocessen in de natuur, het sjamanistische levenswiel, de vier windrichtingen en de vier elementen (vuur, aarde, water en lucht);
  • (nader) kennis gemaakt met opstellingen en de Soul Voice-methode als poorten naar de ziel;
  • globaal kennisgemaakt met Het Pad van de Wildeman als metafoor voor De Reis van de Ziel.

Vorm

De jaartraining “Het Pad van de Wilde Ziel” bestaat uit 8 losse workshop-dagen, die ongeveer eens per 6 weken plaats vinden. Elke dag werken we in een sjamanistische sacred space. We nemen elke dag tijd om processen van groei en afbraak in de natuur fenomenologisch waar te nemen en kunstzinnig te verwerken. Daarnaast werken we met opstellingen, oefeningen uit de Soul Voice methode (adem en stem) en bewegingsoefeningen om de ontwikkelingsprocessen in de natuur te doorvoelen en onze eigen innerlijke ontwikkeling te stimuleren.

Naast deze 8 losse workshopdagen zullen we in de loop van het jaar een aantal verdiepende workshops aanbieden, die zowel qua planning als qua thematiek aansluiten bij de dagen uit de jaartraining.

Begeleiding

Deze training geef ik samen met mijn partner Joyce Hellendoorn. In deze training komt alles samen wat wij de afgelopen vijfentwintig jaar aan kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het begeleiden van diepgaande transformatieprocessen hebben opgedaan.


Al zo’n 25 jaar werk ik met de energie van de volle maan en de voor mij bijbehorende innerlijke archetypische godinnen. Elke godin staat voor een bepaald aspect van jouw mens-zijn, zowel het licht als de schaduw. 
Door alle aspecten van vrouwelijke energie te onderzoeken, zul je meer durven te vertrouwen op de rijkdom van je intuïtie en met de stroom mee te gaan. En als vanzelf zal de mannelijke energie in je systeem zich heel helder aandienen op het juiste moment. 
Door meer vrouwelijke energie toe te laten in je leven, zul je makkelijker bij jezelf kunnen blijven in relaties en op je werk, omdat je jezelf altijd datgene kunt geven wat je nodig hebt – onafhankelijk van de ander. Mannelijke en vrouwelijke energie in balans maakt dat je als vanzelf in je autoriteit kunt staan, vanuit je hart kunt leven en bij de ander kunt laten wat van de ander is. Het door mij geschreven boek De Stem van de Godin, leven volgens de maancyclus is ontstaan vanuit mijn eigen ervaringen met het herstellen van mijn verbinding met Moeder Aarde, het land waar ik woon, de maan, de zon en hun samenspel dat onze natuur met haar seizoenen vormt. Het gevoel van heelheid dat ik bij de oude matriarchale Godin of oermoeder ervaar, confronteerde mij tevens met de versplinterdheid in mijn vrouw-zijn. Door de splinters weer aan elkaar te leggen, ben ik de heelheid weer gaan voelen. En hoe meer ik de heelheid voel, hoe energieker ik ben en hoe makkelijker ik kan werken vanuit mijn authentieke vrouwelijke creatiestroom. ” -Joyce.

“Sinds ik in 2015 begon met de organisatie van het Wildeman Festival ben ik gefascineerd geraakt door het verhaal van De Wildeman. Gaandeweg ben ik de symboliek in het verhaal gaan zien als een holografische bril waardoor je naar verschillende ontwikkelingsprocessen kunt kijken. En door de analogie tussen deze processen te zien, ga je zowel elk ontwikkelingsproces als Het Pad van de Wildeman beter begrijpen. Het is als het ware een fractal, die je – als je hem eenmaal in beeld hebt – steeds terug ziet komen. Zowel op macroniveau als op microniveau. 

Eén van de ontwikkelprocessen die we door de holografische bril van Het Pad van de Wildeman kunnen beschouwen, is de jaarcyclus. En één van de wegen om Het Pad van de Wildeman dieper te doorgronden, is dan ook het bewust ervaren van de ontwikkelingsprocessen die de ons omringende natuur in de loop van een zonnejaar doormaakt. Door dit een jaar te lang te doen, stem je je persoonlijke ontwikkelingsproces als het ware af op de natuurlijke ontwikkelingsprocessen.” – Arjan

Met de workshops en trainingen die we individueel en samen vanuit onze V.O.F. Joyfulness aanbieden willen we bijdragen aan:

  • het herstel van de verbinding met de uiterlijke en onze innerlijke natuur,
  • verbinding en balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en in de wereld die ons omringd,
  • heling van oude wonden, zowel op persoonlijk als collectief niveau,
  • het vrij worden van conditioneringen die je niet meer dienen, zodat je helemaal authentiek jezelf kunt zijn.

Praktische details

De eerste cyclus van 8 trainingsdagen in het kader van deze jaartraining start op vrijdag 23 september 2022.

De prijs voor deelname aan de jaartraining “Het Pad van de Wilde Ziel” bedraagt € 777.

Als deelnemer aan de jaartraining “Het Pad van de Wilde Ziel” krijg je € 48,40 korting op de verdiepende workshops die we in de loop van het jaar aanbieden.

Meer informatie en aanmelden

Hiervoor neem je contact op met Arjan Verschuur. Een intakegesprek (via zoom of een ander vergelijkbaar medium) maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure.