Stem opstellingen

De helende kracht van je stem bevrijden en gebruiken in familieopstellingen

Door een onbewuste verstrikking met het lot of de schuld van een lid van onze familie van herkomst kan er een blokkade op het gebruik van onze stem zitten. Bijvoorbeeld omdat een familielid in de tweede wereldoorlog ondergedoken is geweest of ondervraagd werd door de bezetter. Geluid maken of uitspreken wat je weet was in zo’n situatie levensbedreigend. (Klein)kinderen kunnen het gevoel van doodsangst dat hiermee gepaard gaat onbewust van hun (groot)ouders overgenomen hebben.

In een familieopstelling wordt zo’n onbewuste verstrikking met het lid van de familie van herkomst door middel van een opstelling met representanten zichtbaar gemaakt. Het onder ogen zien en aanvaarden van dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is blijkt keer op keer een diep helende werking te hebben. 

Een familieopstelling kan dus helpen om (de helende kracht van je) stem te bevrijden. Vooral wanneer je voelt dat er op het gebruik van je stem, op het jezelf uiten, een blokkade zit waarvan je niet precies weet waar die vandaan komt. Wanneer je hier al veel mee gedaan hebt, maar toch nog niet tot de kern lijkt te komen, kan dat er op wijzen dat er sprake is van een onbewuste verstrikking. 

In familieopstellingen werken we met representanten. Door het stellen van vragen, verplaatsen van mensen in de ruimte en het laten uitspreken van rituele zinnen wordt gaandeweg duidelijk wat er aan de hand is en wat er nodig is om de binding, orde en balans in het familiesysteem te herstellen. Iedere opstelling heeft hierbij zijn eigen unieke verloop.

Wat gebeurt er als we in opstellingen de klanken van de ziel het werk laten doen? In familieopstellingen zien we vaak dat representanten als vanzelf in beweging komen. Dit noemen we dan ‘de bewegingen van de ziel’. Ook zien we soms dat het (familie)drama dat zich ooit voltrokken heeft zo diep traumatisch is geweest, dat er geen woorden voor zijn. Sounden ofwel het laten klinken van ‘de klanken van de ziel’ kan dan helpen om de gestagneerde energie in beweging te zetten. Afhankelijk van de situatie kan dit zowel door de client, door een of meer representanten of door de begeleider van de opstelling gedaan worden.

Wil jij de helende kracht van je stem te bevrijden en/of gebruiken in familieopstellingen

Meld je dan aan voor een workshop met familieopstellingen.

Dat kan per e-mail naar info@arjanverschuur.nl. Investering: € 121 (inclusief BTW). Daarnaast vragen we je om iets mee te nemen voor een gemeenschappelijke potluck lunch. 

Data: zie agenda.