Over dr Hamer

Zoals zoveel revolutionaire denkers was ook Dr. Hamer een omstreden figuur. Wat hem onder meer verweten werd, is dat hij een anti-semiet en een complot-denker was. Die kwalificatie is niet zo vreemd, wanneer je leest wat hij in het zogenaamde ‘oranje boekje’ schrijft over wat hij zelf – sinds de ontdekking van de eerste Biologische Natuurwet – ervaren heeft. Zijn persoonlijke verhaal heeft twee kanten. De ene kant van zijn verhaal is dat alle denkbare middelen zijn ingezet om zijn ontdekkingen buiten de reguliere geneeskunde te houden en hem als persoon in diskrediet te brengen. Dat begon met de joodse baas van de kliniek in Tübingen waar hij toentertijd als internist werkte, die weigerde om de wetenschappelijke ontdekkingen die hij in een postdoctorale thesis beschreven had te verifiëren. De andere kant van zijn verhaal is dat hem in de loop van de tijd informatie ter ore en onder ogen kwam, waaruit hij de conclusie trok dat zijn ontdekkingen – buiten zijn medeweten – wel degelijk door zijn joodse baas en een aantal joodse collega’s geverifieerd zijn, in de joodse gemeenschap toegepast werden en door artsen uit de joodse gemeenschap in Israël ook bewust niet toegepast werden bij de behandeling van niet-joden. Of de conclusies die dr. Hamer over het gebruik van zijn ontdekkingen in de joodse gemeenschap getrokken heeft wel of niet waar zijn, weet ik niet. Ik kan de beweringen die hij op dit punt doet namelijk niet verifiëren. Op basis van de informatie die dr. Hamer in zijn zogenaamde oranje boekje beschrijft, kan ieder die dat wil zich hierover zelf een oordeel vormen. Wat ik wel weet, is dat ik persoonlijk ervaren heb dat de Vijf Biologische Natuurwetten die dr. Hamer beschreven heeft in de praktijk werkzaam zijn. Dat is reden dat ik deze inzichten graag met anderen deel.

Wil je hier meer over lezen?

Hamer, Dr. med. Mag. theol Ryke Geerd (jaartal). Germaanse Geneeskunde. Beknopte inleiding. ISBN 978-84-96127-59-3. (Dit is het zogenaamde ‘oranje boekje’).