Enjoy your team

Een training op maat voor besturen, managementteams en andere zelfsturende teams

Een teamtraining is maatwerk. We beginnen daarom met een intakegesprek, bij voorkeur met het hele team.

Doel van het intakegesprek is enerzijds als team en potentiele procesbegeleider(s) met elkaar kennis maken en anderzijds helderheid krijgen over de randvoorwaarden (tijd, plaats en budget), het doel en de gewenste inhoud van de training en eventuele voorkeuren qua werkvormen.

Op basis van dit intakegesprek maken we een offerte met een (globaal) concept programma op maat. In dit programma stemmen we het doel, de inhoud en de werkvormen zo goed mogelijk op elkaar af. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de effectiviteit van de training (het resultaat), maar ook voor het plezier dat de deelnemers tijdens de training met elkaar beleven (het proces). Na acceptatie van de offerte en het conceptprogramma door het hele team bereiden we de teamtraining verder voor in overleg met één door het team gekozen vertegenwoordiger.

Tijdens de training stemmen we regelmatig met de team-vertegenwoordiger af om te checken of het proces nog de goede kant op beweegt. Bij meerdaagse trainingen evalueren we de voortgang dagelijks met het hele team. Indien nodig of gewenst passen we het programma tussentijds aan.

 

Voorbeelden t.a.v. het doel en de inhoud van een teamtraining

 • een vreugdevolle start maken met nieuwe teamleden
 • (nader of diepgaander) met elkaar kennis maken
 • de onderlinge verbinding versterken
 • oefenen met afstemmen op jezelf, elkaar en het grote geheel
 • oefenen met transparante communicatie
 • oefenen met besluitvorming op basis van het sociocratische consentbeginsel
 • evaluatie van de huidige situatie
 • een gezamenlijke visie ontwikkelen op de gewenste situatie
 • gezamenlijk prioriteiten stellen en vervolgafspraken maken om de gewenste situatie een stap dichterbij te brengen
 • conflicten bespreekbaar maken en oplossen
 • doorbreken van een disfunctioneel, beperkend of destructief patroon in het team
 • vreugdevol afscheid nemen van teamleden

 

Voorbeelden t.a.v. werkvormen in een teamtraining

 • een ritueel om nieuwe leden in het team te verwelkomen of afscheid te nemen van teamleden
 • samen koken, eten, afruimen en afwassen
 • jezelf in het team presenteren aan de hand van een voorwerp of afbeelding die betekenisvol voor je is
 • elkaar interviewen om inzicht te krijgen in wat ieder teamlid goed kan en leuk vind
 • een praatstokronde om met elkaar te delen hoe je de onderlinge samenwerking ervaart
 • een begeleide meditatie of visualisatie om innerlijk af stemmen op jezelf, elkaar en dat wat je samen aan het creëren bent
 • oefeningen met adem, stem en beweging, enerzijds om (creatieve) energie los te maken, anderzijds om de aandacht uit het hoofd en in het lijf te brengen, waardoor je meer in contact komt met je gevoel en het denken helderder wordt
 • samen zingen of klinken om letterlijk op jezelf, elkaar en het grote geheel af te stemmen
 • improvisatietheater, interactiedrama en/of therapeutic acting om spelenderwijs jezelf en elkaar beter te leren kennen en jullie samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen
 • een of meer concrete klussen samen uitvoeren en achteraf het resultaat, de doorlopen procedure en het samenwerkingsproces evalueren
 • samen een visie-raam ontwikkelen met alle aspecten die voor het team/de organisatie belangrijk zijn (= gewenste situatie), vervolgens per aspect benoemen wat de huidige situatie is en gezamenlijk prioriteiten stellen
 • samen een intuïtieve groepsschildering/tekening of collage maken om de gezamenlijke visie in beeld te brengen
 • een brain/heartstormsessie om nieuwe oplossingen te bedenken en verder te ontwikkelen
 • 1 of meer inhoudelijke agendapunten bespreken en er een besluit over nemen op basis van het sociocratisch consentbeginsel
 • een organisatie-opstelling

 

Begeleiding

De teamtraining “Enjoy your team” geef ik bij voorkeur samen met Joyce Hellendoorn. Onder de naam JoyfulnessJA co-creëren we samen diepgaande trainingen en workshops om het plezier in je persoonlijke leven, relaties en organisaties te bevorderen. We wonen en werken samen met onze 4 kinderen op Hof van Moeder Aarde, een kleinschalige duurzame woon-werk gemeenschap die ruimte biedt voor bewust zijn, duurzaam doen en divers genieten.

 

Locatie

De teamtraining “Enjoy your team” kan zowel in-company als op Hof van Moeder Aarde of elke andere gewenste locatie gegeven worden. Een teamtraining op Hof van Moeder Aarde biedt de volgende voordelen:

 • de mogelijkheid om samen te zijn, te doen en te genieten in een stille en groene omgeving met inspirerende workshop-ruimtes, waaronder een yurt of tipi;
 • de mogelijkheid om zelf te koken of gebruik te maken van een biologische cateraar uit ons netwerk;
 • de mogelijkheid om als groep te overnachten op de camping of in de sfeervolle groepsaccommodatie Jade (tot 22 personen);
 • de mogelijkheid om binnen- en/of buiten samen te werken aan concrete resultaten, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Hof van Moeder Aarde als centrum voor bewust zijn, duurzaam doen en divers genieten.

Ben je geïnteresseerd in de teamtraining “Enjoy your team”?  Klik hier om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.