Projectmanagement

Creëren met de stroom mee

Ik vind het leuk om organisaties praktisch te ondersteunen bij het realiseren van concrete resultaten, die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen, de kwaliteit van de zorg, ondersteuning of diensten die professionals bieden en/of de kwaliteit van het beleid van de (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties.

Mijn klanten

Organisaties waar ik de afgelopen 14 jaar met veel plezier in de rol van projectleider voor of mee heb samen gewerkt zijn bijvoorbeeld Vanuit autisme bekeken, Zorgbelang Nederland, Zorgbelang Gelderland,  Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGz, de familieraden van GGNet, Pro Persona, GGZ Zuid-Oost Brabant, Arkin en Altrecht, Het LSR, Koninklijke Horeca Nederland, Recron, CG-raad en Platform VG (nu Iederin), Taskforce Handicap & Samenleving, Reumapatientenbond (opgegaan in Reumafonds) en Astma Fonds (nu Longfonds).

Projectmatig creëren en creatieregie

Als projectmanager ben ik o.a. geïnspireerd door de boeken Projectmatig creëren 2.0 van Jo Bos en Ernst Harting, Creatieregie van Robert Koppenhagen en Leiderschap bij verandering van John Kotter. In mijn visie begint een succesvol project bij individuele mensen, die met oog voor wat mensen in de omgeving werkelijk nodig hebben, kansen zien, die ze vanuit een persoonlijke motivatie willen realiseren. Vervolgens begint het zoeken naar medestanders om het gewenste resultaat te kunnen realiseren. Zijn die eenmaal gevonden, dan is er niet alleen een helder projectplan nodig, met duidelijke kaders op het gebied van geld, tijd, organisatie en kwaliteit, die goed bewaakt worden, maar ook een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Het gaat dus steeds om inhoud en proces. Mijn kwaliteit is om die twee met elkaar te verbinden.

Voorbeelden van resultaten

Recente voorbeelden van resultaten waar ik als projectleider een bijdrage aan heb geleverd zijn: