OPSTELLINGEN

Het adres voor familieopstellingen in de Achterhoek

Steeds terugkerende negatieve gemoedstoestanden, psychische problemen, lichamelijke klachten of problemen op het gebied van werk en inkomen, relaties en seksualiteit kunnen veroorzaakt worden door een onbewuste verstrikking met het lot van een lid uit de familie van herkomst. Met de familie van herkomst bedoelen we de ouders, eventuele broers of zussen, grootouders, ooms en tantes, overgrootouders, etcetera. Dit kunnen ook familieleden zijn die al dood zijn.

Zo’n onbewuste verstrikking met het lot van een familielid kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem van vader of moeder verzwegen, vergeten of buitengesloten is. Het gaat dan altijd om gebeurtenissen die traumatisch of taboe waren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een eerdere relatie van een (groot)ouder, (groot)moeders die in het kraambed overleden zijn, miskramen of kinderen die jong overleden zijn, ervaringen in oorlogstijd of gebeurtenissen die volgens de heersende moraal taboe zijn of waren, zoals moord en doodslag, (de dreiging van) geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, een relatie met iemand van een ander geloof, een buitenechtelijke relatie of homoseksualiteit.

De essentie van een opstelling is dat we met liefde zien en horen wat er is. Hierbij kijken en luisteren we in het bijzonder naar dat wat buitengesloten is. Of anders gezegd: dat wat vergeten, verzwegen of buitengesloten is, wordt alsnog zichtbaar gemaakt, uitgesproken en doorvoeld en alle familieleden krijgen alsnog de plaats toegewezen die hen toekomt. Keer op keer blijkt dat  een diep helende werking te hebben. Door de realiteit met liefde onder ogen te zien, kunnen we bevrijd worden van onze verstrikkingen. Door te erkennen en in te achten wat er is, kan de liefde weer gaan stromen.

Familieopstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Hij werkte als missionaris in Zuid-Afrika en ontdekte daar dat latere generaties problemen hadden die niet te verklaren waren uit wat zij zelf meegemaakt hadden, maar wel uit wat hun ouders of grootouders hadden meegemaakt. Dit kunnen we bijvoorbeeld terugzien bij kleinkinderen van grootouders die tijdens de oorlog in een kamp hebben gezeten. Terwijl zij zelf nooit in een kamp gezeten hebben, hebben sommige van deze kinderen toch een kampsyndroom.

Bij het doen van familieopstellingen werken we niet met de echte familieleden, maar met representanten. Degene die een opstelling wil laten doen stelt deze – op aangeven van de begeleider – in de ruimte op. Eenmaal in de opstelling krijgen de representanten gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en gedragsimpulsen die overeenkomen met de ervaringen van degenen die zij representeren. Hoe dit werkt, weten we niet. Dat dit werkt, blijkt steeds opnieuw wanneer we een familieopstelling doen.

Door het stellen van vragen, verplaatsen van mensen in de ruimte en het laten uitspreken van rituele zinnen wordt gaandeweg duidelijk wat er aan de hand is en wat er nodig is om de binding, orde en balans in het familiesysteem te herstellen. Iedere familieopstelling heeft daarbij zijn eigen unieke dynamiek. Het uiteindelijke doel is dat de liefde weer kan stromen. En dat komt niet alleen ten goede aan de client, maar aan zijn of haar hele familiesysteem.

Er zijn twee manieren waarop je aan een familieopstelling deel kunt nemen: als client met een vraag en/of als representant.Tijdens een workshop doen we meerdere opstellingen, waarbij cliënten in elkaars opstellingen de rol van representant op zich nemen. Daarnaast kun je ook alleen als representant aan zo’n workshop deelnemen.

 

Begeleiding

Deze workshop wordt gegeven door Arjan Verschuur.

 

Aantal deelnemers en investering

Aan deze workshop kunnen maximaal 5 mensen met een opstellingsvraag deelnemen en een onbeperkt aantal representanten.

Deelname vraagt een investering van 1 dag en € 80 exclusief 21% BTW (€ 96,80 inclusief BTW) als je een opstelling wilt laten doen en jouw unieke bijdrage aan de potluck lunch. Voor koffie, thee en iets lekkers erbij wordt door mij gezorgd.

Wanneer je als representant wilt deelnemen betaal je € 25 exclusief 21% BTW (€ 30,25 inclusief BTW).

 

Data en plaatsen

Deze workshop organiseer en geef ik eens per maand op Hof van Moeder Aarde en op uitnodiging op andere data en plaatsen.

  • Zaterdag 16 december 2017, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 27 januari 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 17 februari 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 17 maart 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 21 april 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)
  • Zaterdag 23 juni 2018, Hof van Moeder Aarde te Neede (Achterhoek)

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden stuur je een e-mail naar Arjan Verschuur.