MIJN VISIE

“Persoonlijke ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling zijn in mijn visie drie zijden van dezelfde medaille” – Arjan Verschuur.

Zo binnen, zo buiten

Ik geloof dat de wereld die ons omringt een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Je zou kunnen zeggen dat wat we in de buitenwereld aantrekken, resoneert met wat we vanuit onze binnenwereld uitstralen. De sleutel tot transformatie in de buitenwereld is dus transformatie in onze binnenwereld. En persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling zijn in mijn visie dus twee zijden van dezelfde medaille.

 

Bewust en onbewust

Onze binnenwereld bestaat uit gedachten en gevoelens waarvan we ons bewust zijn en gedachten en gevoelens waarvan we ons niet bewust zijn. Het bewuste deel zou je ‘licht’ kunnen noemen en het onbewuste deel ‘donker’.

Ik heb wel eens ergens gelezen dat de verhouding tussen het bewuste deel en het onbewuste deel van onze gedachten en gevoelens 5 / 95 is. Met andere woorden: we zijn van nature gewoontedieren, die routinematig denken, routinematig voelen en routinematig handelen en het overgrote deel van wat we vanuit onze binnenwereld uitstralen en in de buitenwereld aantrekken is onbewust.

 

Pijn en plezier

Net als dag en nacht, licht en donker, bewustzijn en onbewustheid, horen ook pijn en plezier beiden bij het leven. Ons (onbewuste) overlevingsmechanisme is echter gericht op het op korte termijn ervaren van plezier en vermijden van pijn. Bovendien leven we in een cultuur waarin het ongebruikelijk is om de primaire emoties die een pijnlijke situatie met zich mee kan brengen spontaan te uiten. In plaats daarvan leren we om angst, woede en verdriet te onderdrukken. Deze emoties verdwijnen daarmee niet, maar worden als nog te verwerken ervaringen in ons lichaam opgeslagen. Aan deze onderdrukte emoties zijn vaak negatieve beperkende overtuigingen gekoppeld, waarvan we ons evenmin bewust zijn.

 

Primaire en secundaire emoties

Door op korte termijn pijn te vermijden, neemt op langere termijn ons vermogen om plezier te ervaren af. In plaats van kort maar hevig de pijn van een primaire emotie te voelen, kunnen we een leven lang last hebben van wat Edward Bach een “negatieve gemoedstoestand” en Bert Hellinger “secundaire en overgenomen emoties” noemt. Pas wanneer we deze – in ons persoonlijk of collectieve onbewuste – opgeslagen emoties alsnog in ons lichaam doorvoelen, brandt de energie van deze emoties op en laten de daaraan gekoppelde negatieve gemoedstoestanden en beperkende overtuigingen ons als vanzelf los. Waardoor er ruimte ontstaat voor een andere ervaring.

 

Bewustwording, acceptatie en waardering van onze binnenwereld

Persoonlijke ontwikkeling gaat in mijn visie over het licht van ons bewustzijn brengen in de onbewuste delen van ons zelf. Door ons bewust te worden van gevoelens en gedachten, die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken en deze te accepteren en waarderen als deel van ons zelf worden we beetje bij beetje een heler mens. Dat is geen eenmalige actie, maar een geleidelijk proces. Een proces dat vraagt om een flinke dosis lef en een bewust genomen besluit.

Er is lef voor nodig, omdat we delen van ons zelf tegen zullen komen die we niet voor niets buitengesloten, ontkend of onderdrukt hebben. Bijvoorbeeld omdat in onze familie van herkomst het uiten van bepaalde gevoelens of gedachten taboe was. Of omdat er dingen gebeurt zijn, die  zeer bedreigend of traumatisch voor ons waren.

Er is een bewust genomen besluit voor nodig, omdat het op zijn zachts gezegd onplezierig is om de pijn van een bedreigende situatie of traumatische gebeurtenis (alsnog) in ons lichaam te voelen en we instinctief geneigd zijn om deze pijn (keer op keer) uit de weg te gaan.

 

De buitenwereld als spiegel en trigger

De buitenwereld helpt ons echter om de waarheid van onze onbewuste gedachten en gevoelens onder ogen te zien. We zijn namelijk geneigd om delen van ons zelf die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in negatieve zin in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. En de buitenwereld zal ons blijven triggeren, net zolang tot we onze onbewuste gevoelens en gedachten als deel van ons zelf geaccepteerd en gewaardeerd hebben.

Het meer en meer houden van ons zelf gaat samen met het meer en meer accepteren en waarderen van de wereld die ons omringt. In het proces van bewustwording sluiten we niet alleen andere mensen, maar ook andere levensvormen in ons hart. We ontdekken dat zij fundamenteel gelijkwaardig zijn aan ons en dat we samen een dynamisch geheel vormen. Vanuit dit eenheids-bewustzijn is het vanzelfsprekend om te kiezen voor een inclusieve samenleving en een duurzame levensstijl.

 

Organisatie ontwikkeling als derde zijde van de medaille

Door met elkaar samen te werken, kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustzijn, inclusiviteit en duurzaamheid dan in ons eentje. Samen creëren en van elkaar leren gaan daarbij hand in hand. Organisatie-ontwikkeling is in mijn visie daarom de derde zijde van de medaille. Daarbij staan we voor de uitdaging om te co-creeren. Niet alleen in afstemming met ons zelf en met elkaar, maar ook in afstemming met het wezen van dat wat we aan het creëren zijn.

 

Wil je weten wat mijn aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of organisatie ontwikkeling is?

Klik hier om meer te lezen over mijn aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Klik hier om meer te lezen over mijn aanbod op het gebied van organisatie ontwikkeling.